• Ul. Waryńskiego 6, Radom

Zabieg usunięcia kaszaka/brodawki/cysty